Teamleider Buitenbeheer

Gemeente Oldenzaal

  1. Wil jij een sleutelrol spelen in het succes van een dynamisch team van (groen/civiel)professionals? Wij zoeken een enthousiaste en resultaatgerichte teamleider die in staat is om te sturen op doelstellingen, ontwikkeling te stimuleren en te zorgen voor een efficiënte en plezierige werkomgeving.
  2.  
  3. Bekijk de video over het werken bij de gemeente Oldenzaal hieronder.

Taakverdeling

No Data Found

Past Oldenzaal bij jou?

20 december 2022: Let op, er kan niet meer gereageerd worden op deze vacature, er zijn voor nu voldoende reacties. Iedereen bedankt voor de interesse!!

Oldenzaal is de Glimlach van Twente. Onze bruisende en Bourgondische stad met circa 32.000 inwoners is een prachtige plek in het Twentse landschap waar je naar hartenlust kunt werken, wonen en leven. Een inspirerende stad met een rijke historie. De gemeente Oldenzaal is een actieve, betrokken werkgever met de focus op samenwerken.

Onze organisatie is met recht een platte te noemen die op verschillende vlakken betrokken is bij de Oldenzaals samenleving. Met alle collega’s staan we dagelijks voor onze inwoners klaar op het gebied van onder andere publieke ruimte, sociale zaken en dienstverlening. Als werkgever stimuleren we eigen initiatief en ambitie. Dit alles doen we met een knipoog en natuurlijk… met een glimlach.

Allereerst iets over domein Ruimte

Domein Ruimte bestaat uit drie teams: Ontwikkeling, Realisatie en Buitenbeheer. De collega’s binnen het domein hebben een hands on mentaliteit om samen vraagstukken op te lossen. De teamleiders sturen op samenwerking binnen het domein, met andere domeinen en externe partners. Binnen het team Buitenbeheer houden zich zo’n 40 enthousiaste professionals en WSW collega’s dagelijks bezig met het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. De teamleider maakt deel uit van het domein managementteam waarin we richting geven aan de koers van het domein, aandacht hebben voor de ontwikkeling van collega’s en de organisatiedoelen doorvoeren.


Dit ga je doen: 

Als teamleider Buitenbeheer ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Je brengt het beste in je medewerkers naar boven, slaat bruggen tussen verschillende typen mensen en bent een verbinder die medewerkers in hun kracht zet. Je stimuleert, motiveert en biedt ruimte voor eigen inbreng, terwijl je een goede sparringpartner bent voor je collega’s. In lijn met de organisatiedoelstellingben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid en de bijdrage aan de planning & control cyclus.

Waar het samengevat op neer komt is dat jij als Teamleider Buitenbeheer verantwoordelijk bent voor het efficiënt en effectief beheren van de openbare ruimte. Jij zorgt er samen met je team voor dat deze schoon, veilig en goed onderhouden blijft voor de inwoners van de gemeente Oldenzaal. Een geweldig leuke baan!

Nieuwsgierig naar deze baan? 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Marcel de Jonge, domeinmanager Ruimte.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 27 04 34 41.

De eerste gesprekken vinden plaats in week 16. We vragen je hiermee rekening te houden in je agenda. 

Wat bieden wij?
Wat vragen wij?

wat zijn o.a. je taken?

Leiding geven aan het team: Je geeft leiding aan een team van medewerkers die belast zijn met verschillende taken in het buitenbeheer, zoals groenonderhoud, straatonderhoud, reiniging en/of afvalbeheer. Je motiveert en coacht het team om optimale prestaties te leveren.

Planning en coördinatie: Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van werkplannen, het verdelen van taken en het coördineren van werkzaamheden binnen het team. Dit omvat het plannen van dagelijkse routes en schema's voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Budgetbeheer: Je beheert het budget voor het buitenbeheer en zorgt ervoor dat de financiële middelen efficiënt worden ingezet. Dit omvat het opstellen van budgetvoorstellen, het bewaken van de uitgaven en het zo nodig aanpassen van de budgetten.

Kwaliteitscontrole: Je ziet toe op de kwaliteit van het uitgevoerde werk en zorgt ervoor dat de vastgestelde kwaliteitsnormen worden gehandhaafd. Dit omvat het uitvoeren van inspecties, het opvolgen van klachten en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.

Veiligheid en gezondheid: Je waarborgt de veiligheid en gezondheid van medewerkers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de buitenruimte. Dit omvat het naleven van veiligheidsvoorschriften, het verstrekken van training en het opvolgen van eventuele incidenten.

Samenwerking: Je werkt samen met andere afdelingen binnen de gemeente, zoals de afdelingen Stadsbeheer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, om projecten en activiteiten effectief te coördineren en uit te voeren.

Communicatie: Je communiceert regelmatig met interne stakeholders, zoals medewerkers en eigen leidinggevende. Dit om hen op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen binnen het buitenbeheer. Daarnaast onderhoud je ook contacten met externe partijen, zoals bewoners en belangengroepen, om hun feedback te verzamelen en eventuele zorgen of klachten aan te pakken.Zo kan een werkdag eruit zien

08:30-10:00

Je begint de week met een teamvergadering waarin je de taken en prioriteiten voor de komende week bespreekt. Je deelt belangrijke updates, zoals nieuwe richtlijnen voor veiligheid of veranderingen in werkprocedures.


10:00-11:00
Na de vergadering begeleid je een inspectie van enkele groenonderhoudsprojecten in de stad. Je controleert de kwaliteit van het werk en bespreekt eventuele verbeterpunten met de medewerkers.

12:00-13:00
Je gaat lekker lunchen in ons bedrijfsrestaurant. Hier worden iedere dag verse maaltijden bereid voor alle collega’s. Een mooi moment ook om even bij te kletsen. 


13:00-16:30
Na de lunch voer je overleg met de afdeling Planning & Control om het budget voor het komende kwartaal te bespreken en af te stemmen.

08:30-10:00

Je bezoekt een aantal locaties waar recentelijk nieuwe groenvoorzieningen zijn aangelegd. Je evalueert de resultaten, neemt foto’s voor documentatie en bespreekt eventuele verdere aanpassingen met de betrokken medewerkers.


10:00-12:00
Terug op het stadhuis werk je aan het opstellen van een werkplanning voor de komende weken, waarin je rekening houdt met nieuwe projecten, onderhoudsbehoeften en seizoensgebonden werkzaamheden. Je stemt de planning af met andere afdelingen en communiceert deze naar het team.

12:00-15:00
Je hebt een overleg met externe leveranciers om de levering van materialen voor een nieuw project te bespreken. Je onderhandelt over prijzen, levertijden en kwaliteitsnormen, en maakt afspraken over de logistiek van de levering.


15:00-16:30
Je woont een training bij over veiligheid en gezondheid op de werkplek, waarin nieuwe richtlijnen en procedures worden besproken. Na de training voer je individuele gesprekken met teamleden om de belangrijkste punten te benadrukken en eventuele vragen te beantwoorden.

08:30-10:00

Je begint op de gemeentewerf en hebt een afrondend overleg met het team om de belangrijkste resultaten en actiepunten van afgelopen week te bespreken. 


10:00-11:00
Je brengt een bezoek aan een aantal locaties waar projecten lopen. Samen met het team bespreek je de voortgang en kijkt samen of je nog verbeteringen kunt toepassen. 
11:00-15:00Je hebt lekker geluncht en gaat hierna met de dienstauto naar het buitengebied. Je hebt een melding ontvangen van een verdacht voertuig en gaat poolshoogte nemen.

15:00-16:30
Aan het einde van de dag ga je bezig met een rapport over de voortgang van lopende projecten en activiteiten binnen het buitenbeheer. Je verzamelt relevante gegevens, analyseert de resultaten en formuleert aanbevelingen voor verbetering. Goed weekend! 
Zo gaan we te werk
Sollicitatieprocedure

Stap1

Je hebt een gesprek met onze teamleider Marcel. Dit gesprek duurt circa een uur.

Stap2

Klikt het? Dan heb je hierna een tweede gesprek met een aantal collega’s.

Dit duurt zo’n 45 minuten.

Stap3

Onze teamleider belt je een paar dagen later om je uit te nodigen voor een derde gesprek. Dit keer gaat het over je arbeidsvoorwaarden.

Marcel de Jonge

domeinmanager Ruimte

Vragen over deze vacature?